søndag 30. oktober 2011

Klasseledelse og IKT

I en kronikk i fagbladet for lærere Utdanning er tittelen"Klasseledelse og IKT slik elever og lærere opplever det" (Utdanning, nr 17, 2011: 46-49). Denne kronikken peker på de utfordringene som ligger for lærere i et klasserom fylt av teknologiske hjelpemidler som Internett, mobiler og andre teknologiske nyvinninger som "trekker" elevens oppmerksomhet fra undervisningen. Deres hovedpoeng handler om hvordan klasseledelsen bær ses ut fra dagens teknologi. Det påpekes at klasseledelse handler om det det alltid har handlet om, nemlig tydelige regler og klart budskap i undervisningen. Dette er det samme med og uten IKT som hjelpemiddel i klasserommet. Det som derimot er utfordringen til læreren er å håndtere disse hjelpemidlene i sin undervisning og pedagogiske praksis i hverdagen.

"Gi oss papiret tilbake"-utsagnet bare bekrefter denne utfordringen. Forfatterne (Skaug & Tømte) snakker om falske diktomier. I dette legger de at debatten/refleksjonene rundt IKT i undervisningen ofte handler om enten eller-mentalitet. Altså at man setter opp to motsetninger mot hverandre der man enten er for eller imot facebook i undervisningen til eksempel. De reflekterer videre i at dette blir en falsk problemorientering fordi handlingsrommet er mye større enn for og imot bruk av hjelpemidlene (Utdanning, nr 17, 2011: 48). Man kan altså se for seg flere scenarioer der man benytter facebook til faglige aktiviteter med lærer til stede for eksempel.

Det som imidlertid blir mitt problem og som jeg må meddele mine lesere. Jeg er i utgangspunktet noe skeptisk til saksframstillingen i bladet Utdanning fordi det alltid blir snakk om "skyld" og "ansvar". Kronikken svarer delvis på hvem som har ansvar, men langer ut mot lærerutdanningen og snakker om riktig skolering og utdanning av kyndige personer i IKT. Jeg er i utgangspunktet uenig i å se en slik sak som en utfordring der noen har "skyld" eller "ansvar". Min påstand er at vi alle har et ansvar for å utdanne både oss selv og andre i bruk av teknologi. Både i undervisning og ikke minst i de driftsmessige sidene i vår organisasjon. Jeg vil komme tilbake med mer teori om emnet, men jeg spør meg selv. Hva skal jeg som skoleleder gjøre for å få en god debatt/refleksjon på min egen enhet rundt dette?

Litteratur/tidsskrift:
Utdanning, nr, 17, 21.oktober, Oslo, 2011

3 kommentarer:

  1. Det var jammen lurt at jeg gikk inn på bloggen din nå. Jeg har berørt noe av det samme som du skriver om (med en annen vinkling) i det siste innlegget mitt. Det siste avsnittet ditt, vi har ansvar for å oppdatere oss selv, er noe av det samme som jeg stiller spørsmålstegn til i slutten av mitt eget innlegg. Du kommenterer skyld/ikke skyld – her er jeg hjertens enig med deg. Jeg tror heller ikke at det dreier seg om å dele ut noen form for skyld. I forhold til den rivende utviklingen som finnes innenfor programvare, sosiale medier og andre digitale hjelpemidler, tror jeg ikke en eneste institusjon greier å oppdatere og ruste nyutdannede lærere i bruken av disse. Det må heller dreies inn mot at kompetansen disse studentene skal være i besittelse av er å orientere seg i, oppdatere seg selv og kompetanse i forhold til hele tiden å se på måter å bruke nye medier til å forsterke elevenes læring på.

    SvarSlett
  2. Jeg er helt enig i at noe av svaret på bruk av ikt ligger i utdanningen, for der går morgendagens lærere, men en del av utfordringen for ledere i dag, er at de lærerne som er i skolen i dag ikke har kompetansen og vegrer seg for å starte en prosess de ikke ser enden på. Jeg har noe av det samme temaet på min blogg,og kommer til å skrive mer konkret om hvordan vår virksomhet innførte f.eks. bruk av Smartboard. Generelt tips: Start i det små, gå ett skritt om gangen og ha et langsiktig mål for hele skolen.

    SvarSlett
  3. Det er for lenge siden du la inn dette nå, men likevel: Jeg leste samme artikkelen som deg og reagerte noenlunde likt som du gjør. Noe av det jeg så og ser som utfordring blir ikke så mye berørt, syns jeg: vi må ta på alvor læring. Hvorfor skal vi i det hele tatt bruke IKT dersom det ikke fremmer elevenes læring? Debatten om læring mener jeg det blir viktig å ta. Mener vi virkelig at IKT har noe i skolen å gjøre, eller skal vi ta "papiret tilbake"? På min skole må jeg ha det som utgangspunkt ihvertfall, skal vi komme videre.

    SvarSlett